7.2.4 Trendbureau Overijssel

We bevorderen toekomstgerichte (politieke) besluitvorming bij de overheden in Overijssel door middel van trendverkenningen.

Context

De Overijsselse politiek ziet zich geconfronteerd met ontwikkelingen die buitengewoon ingrijpend zijn (zie bijvoorbeeld de economische crisis) en steeds sneller lijken te gaan (zie bijvoorbeeld de impact van ICT op de samenleving). De vraag naar…

Acties

  1. Het vervaardigen van toekomstverkenningen met relevante partijen binnen en buiten Overijssel.

  2. Het organiseren van bijeenkomsten waar Overijsselse partijen (vaak in samenspraak met externe partijen) toekomstige kansen en bedreigingen bespreken.

  3. Het houden van presentaties en workshops en het publiceren van blogs en artikelen over toekomstige ontwikkelingen in Overijssel.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Het Trendbureau publiceerde twee verkenningen: 'Waar Verdient Overijssel zijn Geld mee in 2030?' en 'Zorgen voor Gezondheid'. Er is een begin gemaakt met verkenningen naar de toekomst van Verkeer en Vervoer en Grotere Tegenstellingen.   

Actie 2 en 3: De verkenningen en eerdere rapporten waren aanleiding voor tal van uitnodigingen om presentaties en workshops te verzorgen bij gemeenten, de provincie en andere partijen in Overijssel. Het Trendbureau zelf organiseerde een drukbezocht jaarcongres over de Zorg in Hardenberg. De lezingencyclus De Wijzen in het Oosten vond zowel in Zwolle als Twente plaats en werden goed bezocht.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Website Trendbureau