7.3 Versterking kwaliteit eigen bestuur

De kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel wordt mede bepaald door de kwaliteit van de uitvoering van de eigen provinciale taken; in de wijze waarop wij de opgaven met onze partners oppakken en de mate waarin en aard van de resultaten die wij boeken. Wij werken consequent aan versterking van de kwaliteit van het provinciale bestuur op het gebied van samenwerking, lobby, beleidsontwikkeling en communicatie.

Context

In een periode waarin rollen, verantwoordelijkheden en behoeften van inwoners en openbaar bestuur permanent lijken te schuiven, is het de uitdaging aansluiting te blijven vinden bij de Overijsselse samenleving en onze partners. De versteviging van…