Bedrijfsvoering

Het provinciale bestuur heeft ambities. Om die ambities te realiseren is een organisatie nodig van mensen en middelen. Het is belangrijk dat een dergelijke organisatie in lijn wordt gebracht met de deze ambities. Wij zorgen voor doelmatig en duurzaam faciliteren en adviseren van het bestuur en het uitvoeren van controltaken om onze doelstellingen te bereiken.

Ontwikkelingen

  1. In 2016 hebben we bij vijf projecten een CO2-footprint laten uitvoeren. De vijf bijbehorende infographics zijn in het rechter menu te vinden.
  2. De ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering lichten we toe bij kerntaak 10 bedrijfsvoering.