Provinciale heffingen

Een belangrijk deel van de provinciale inkomsten bestaat uit heffingen die worden opgelegd aan burgers en bedrijven, te weten:

  • Provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting (MRB)
  • Leges en precario
  • Grondwaterheffing

Ontwikkelingen

  1. Begin 2016 zijn de nazorgplannen voor de drie Overijsselse stortlocaties herzien. De uitkomsten zijn verwerkt in de Belastingverordening voor het jaar 2017.
  2. De vrijstelling voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50g/km is per 1 januari 2016 vervallen. Deze auto’s vallen vanaf dat moment in een halftarief.

Beleidskader

Het beleid provinciale heffingen staat in de Belastingverordening Overijssel. De verordening die in 2016 van kracht was vindt u hier.

De in 2016 geactualiseerde verordening over 2017 vindt u hier.