Kapitaalgoederen

Ontwikkelingen

Wij zijn eigenaar van ongeveer vijftig gebouwen, variërend van een provinciehuis, regiosteunpunten, brug-  en sluiswachterverblijven voor eigen huisvesting tot een museumkasteel en een kunstbunker die worden verhuurd aan derden. In 2016 zijn langs provinciale vaarwegen in de gemeente Steenwijkerland vijf tijdelijke brugbedieningverblijven gerealiseerd. In het provinciehuis zijn enkele aanpassingen doorgevoerd om het flexibele  en open huisvestingsconcept te laten aansluiten op veranderende gebruik van ruimten. Zo zijn de voorheen afzonderlijke werkgebieden van repro en postkamer samengevoegd en er is een modern ontvangstgebied voor onder andere het College gecreëerd.

Beleidskader

1. Het Beleidskader wordt voor het onderdeel infrastructuur gevormd door het 'Beleidskader voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele kapitaalgoederen (2015)'.

2. Het 'Onderhoudsplan provinciale gebouwen' omvat het beleidskader voor gebouwen. We hebben sinds 2006 een onderhoudsplan voor zowel het gerenoveerde provinciehuis als de overige provinciale gebouwen. Dit onderhoudsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Hiermee zorgen we dat we de gebouwen met de daarin aanwezige installaties en apparatuur op een deskundige wijze beheren en onderhouden. In het onderhoudsplan staat het jaarlijks onderhoud, het meerjarig onderhoud en de vervanging.

Risico's

We maken per infrastructureel project een risicoanalyse. Per infrastructureel project stellen we op basis van de risicoanalyse passende beheersmaatregelen op (met hierbij behorende financiën). Aansprakelijkheidsrisico’s dekken we binnen de projecten af via verzekeringen.

De risico's met betrekking tot de provinciale gebouwen worden via verzekeringen afgedekt.