Jaarrekening

Financiën

In het onderdeel jaarrekening 2016 worden de financiën van de provincie Overijssel gepresenteerd en toegelicht. De jaarrekening 2016 bestaat uit meerdere onderdelen, te weten:


- Overzicht van baten en lasten.
- Analyse van het resultaat over 2016.
- Structurele en incidentele baten en lasten.
- Balans.
- Personeelsgebonden lasten.

Per onderdeel wordt kort toegelicht wat de functie van dit onderdeel is. Vervolgens wordt het relevante beleidskader toegelicht; dit zijn als het ware de spelregels. Daarna volgt een samenvatting van de relevante cijfers. Dit overzicht bevat de kern van de informatie van dit onderdeel. En als laatste is een totaaloverzicht opgenomen, waar lezers met behulp van de beschikbare filters de informatie naar eigen wens kan analyseren.