7.2 Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving

In een veranderende samenleving wordt de betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties steeds belangrijker. Beleid wordt niet meer per definitie van bovenaf opgelegd maar steeds vaker ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met deze partners. We willen deze nieuwe bestuursstijl verder ontwikkelen. Daarom richten wij ons op het activeren van alle betrokkenen (maatschappelijke partners, inwoners, maar ook onszelf) om passende werkwijzen en rolinvullingen te ontwikkelen en te delen. Het vergroten van de kennis van het democratisch proces binnen de Overijsselse samenleving is hierbij van belang.

Context

De veranderende samenleving vraagt om een interactieve en participatieve overheid die goed aangesloten is op de samenleving. Bij de uitwerking van provinciale ambities worden de Overijsselaars aan de voorkant betrokken door middel van actieve…