4.2.7 Spoor Zwolle - Kampen

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De spoorlijn Zwolle - Kampen is onderdeel van het kernnet. We voeren het vastgestelde 'Verbeterplan spoor' (gereed 2017) uit en bereiden de implementatie van de concessie 2017 - 2032 voor.

Context

Samen met stakeholders werkt provincie Overijssel aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Voorbereiden van de realisatie van Station Stadshagen door gemeente Zwolle en aanpassing van station Kampen door gemeente Kampen.

  2. Voorbereiden van de elektrificatie van de spoorlijn door ProRail.

  3. Voorbereiden van de snelheidsverhoging door ProRail op het gedeelte Kampen - Stadshagen.

  4. Implementatie van de concessie Zwolle - Kampen 2017 - 2032 door de vervoerder.

Toelichting op voortgang

In de eerste helft van 2016 heeft onder leiding van ProRail de aanbesteding voor vernieuwing en elektrificatie van de spoorlijn Zwolle-Kampen plaatsgevonden. In juli 2016 is het werk definitief gegund aan BAM Infra Rail. In de tweede helft van 2016 is de aannemer bezig geweest met de voorbereiding voor de werkzaamheden. In 2017 vindt de uitvoering van het werk plaats.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het geschatte kasritme 2016 voor het spoorproject "elektrificatie treindienst Zwolle - Kampen" is met € 159.000 licht overschreden (versnelling). Deze overschrijding wordt vereffend met het budget dat in de begroting 2017 is opgenomen.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 159.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 2017 (ev) en toe te voegen aan de exploitatie 2016.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Juli 2016: het werk aan de Kamperlijn is definitief gegund.