4.2 Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem

Voor een goede economische bereikbaarheid is een kwalitatief en betaalbaar openbaar vervoer systeem belangrijk. Veranderende vervoersbehoefte en stijgende kosten vragen om een aanpassing van het openbaar vervoersysteem (OV). Door gericht te investeren in spoorlijnen wordt het kernnet versterkt, daarbij is elektrificatie een speerpunt om exploitatiekosten te beperken en de duurzaamheid te verbeteren. In samenspraak met de samenleving zoeken we naar alternatieve en innovatieve oplossingen voor het aanvullende net.

Context

De betaalbaarheid van het openbaar vervoer in Overijssel (maar ook elders in Nederland) staat onder druk door toenemende kosten, afnemende rijkssubsidies (Brede Doeluitkering) en achterblijvende reizigersopbrengsten. In 2014 is door PS besloten…