4.3 Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets

Naast en aanvullend op auto en openbaar vervoer zorgt een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk voor een betere economische bereikbaarheid binnen en naar de economische kerngebieden van Overijssel. Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets als duurzaam vervoermiddel. Zij geldt als alternatief voor de auto en openbaar vervoer op reisafstanden tot ongeveer 15 kilometer en als vervoermiddel in het voor- en natransport naar bijvoorbeeld stations of carpoolplaatsen voor verder weg gelegen reisdoelen.

Context

Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de (elektrische) fiets steeds meer aan populariteit wint, ook als vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer binnen en van en naar de economische kerngebieden. Op…