4.6.5 N50

Ten behoeve van de verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor zowel personen- als goederenvervoer is een blijvende lobby voor de opwaardering van de N50 tussen Kampen en Zwolle nodig. In 2013 is het Rijksbudget voor de aanpassing van het traject nabij Kampen geschrapt. De N50 blijft echter een bereikbaarheids- en veiligheidsknelpunt, onder andere door filevorming.

Context

Door de minister is de rijksfinanciering van de verdubbeling van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid, in 2013 geschrapt. De bereikbaarheids- en veiligheidsknelpunten blijven echter bestaan. We moeten bij de minister opnieuw aandringen op…

Acties

  1. Lobby richting minister om de veiligheid en de doorstroming op de N50 toch te verbeteren.

Toelichting op voortgang

De regio heeft een succesvolle lobby richting het Rijk uitgevoerd om tot de aanpak van het gedeelte Kampen - Kampen Zuid van de N50 te komen.  Tijdens het BO MIRT 2016 zijn over de financiering daarvan afspraken gemaakt.

Financiën

Toelichting op voortgang

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is gebaat bij goede bereikbaarheid van Kampen en Zwolle en doorstroming op N50 en daarmee samenhangende N307 (verbinding Lelystad-Kampen-Zwolle) waar wij wegbeheerder zijn.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Website N50 / N307