4.6 Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra

Het verbeteren van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van en naar stedelijke netwerken en streekcentra door het aanpakken van de grootste knelpunten op het hoofdwegennet in Overijssel.

Context

Een goede en betrouwbare reistijd vraagt om een congestievrije verplaatsing. Wanneer de wegcapaciteit ontoereikend is om al het verkeer te verwerken, ontstaan files bij aansluitpunten en in het stedelijke gebied. Wegvakken die een…