4.6.2 N18

Om de veiligheid en bereikbaarheid in Oost-Nederland te verbeteren legt het Rijk in de periode 2016 - 2018 de nieuwe N18 Varsseveld - Enschede aan. Met het Rijk stemmen we als wegbeheerder af over het raakvlak met de provinciale wegen en de overdracht van een gedeelte van de oude N18.

Context

Het Rijk heeft met regionale partners een realisatieovereenkomst opgesteld (juli 2014). Hierin staan afspraken over de wijze van samenwerking tijdens de (voorbereiding van de) realisatie van het project, afspraken over de medefinanciering, de…

Acties

  1. Bewaken gemaakte afspraken in de realisatieovereenkomst.

  2. Afstemming met het Rijk over het raakvlak met de provinciale wegen en de overdracht van een gedeelte van de oude N18 (komgrens Haaksbergen - Gelderse grens).

Toelichting op voortgang

De realisatie is gestart in 2016. Project loopt volgens planning. Rijk en aannemerscombinatie werken conform de gemaakte afspraken uit de realistie- en de uitvoeringsovereenkomst.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Medefinancier en stakeholder: volgen van het proces conform overeenkomst.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.