10.4.1 Inzetbaarheid van medewerkers

De (veranderende) opgaven, vergrijzing, krimp en langer doorwerken noodzaken tot investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Context

De verwachting is dat in de toekomst andere vaardigheden en competenties of talenten benodigd zijn. Als het gaat om de uitstroom vanwege pensionering worden ten aanzien van de vervanging geen issues gezien. Wel is een afname waarneembaar als het…

Acties

  1. Een opleidingsaanbod toegespitst op de provinciale doelstellingen.

  2. Een stevige personele jaarcyclus, waarbij de gesprekken gericht zijn op de (provinciale) resultaten en de daarbij passende ontwikkeling.

  3. Arbeidsmarktoriëntatie en –perspectief bieden door middel van stages, detacheringen en trainingen.

  4. Actuele interne vacaturesite.

  5. Deelnemen aan de Talentenregio.

Toelichting op voortgang

In 2016 heeft een herrijking van de HRM visie plaatsgevonden. Geconstateerd is dat het versterken van het aanpassingsvermogen en de wendbaarheid van de organisatei nog steeds centraal staat. Om dat te bereiken zijn het vergroten van de flexibiliteit en het versterken van de inzetbaarheid gekozen als de 2 dominante thema's en is geconcludeerd dat talentgericht werken daarbij het 'leitmotiv' moet zijn.

In 2016 is gestart met het programma Fit for the future, een programma met tal van activiteiten (workshops en trainingen) gericht op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Verder zijn ca. 50 secretariële ondersteuners aan de slag gegaan met hun eigen (vak)ontwikkeling in het programma secretaresse 2.0.

Daarnaast is een vervolg gestart op het leertraject Overijssel in Beweging. Dat programma heeft als doel om te leren om te gaan met de veranderende en wisselende rollen van de provincie.

Verder heeft de provincie zich aangesloten bij de banenpool en het opleidingsaanbod van zowel de Talentenregio (Regie IJsselland) als Twentse Kracht.

Om ook in de toekomst de juiste mensen te kunnen aantrekken is gekozen voor een opfrissing van onze arbeidsmarktcommunicatie met een meer doelgroepgerichte aanpak. Inmiddels zijn de doelgroepen bepaald en is het plan van aanpak afgerond, waarvan belangrijkste elementen zijn werken aan betere en meer aanspreekbare zichtbaarheid, blogs en vlogs

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

Wij hebben bij deze prestatie een rol als werkgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.