10.4 Flexibele organisatie

De provinciale doelstellingen zijn leidend voor ons handelen. We stellen het College van Gedeputeerde Staten in staat de organisatie mee te laten bewegen met de hieruit voortvloeiende opgaven. De opbouw en inrichting van het personeelsbestand (zowel kwantitatief als kwalitatief), het personeelsbeleid en de processen zijn daarop toegesneden.

Context

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van grote invloed op de uitstroom en de daarop volgende door- of instroom van medewerkers. De beroepsbevolking verkleint, verandert en werkt langer door. Ontgroening en vergrijzing van de arbeidsmarkt gaan…