6.1.11 Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van de kennis over en het gebruik van streektaal en streekcultuur

Wij ondersteunen één provinciebreed publieksgericht programma voor het behouden en uitdragen van streektaal en –cultuur, zodanig dat iedere inwoner van Overijssel hiermee in aanraking kan komen.

Context

Wij voeren de prestatie uit als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016'.

Acties

  1. Monitoren afspraken over één provinciebreed publieksgericht programma.

Toelichting op voortgang

Wij ondersteunen een provinciebreed publieksgericht programma dat zich richt op het behouden en uitdragen van streektaal en streekcultuur, zodanig dat iedere inwoner van Overijssel hiermee in aanraking kan komen. Hierover zijn afspraken gemaakt met het Historisch Centrum Overijssel die het programma samen met IJsselacademie en Twentse Welle heeft uitgevoerd. Een voorbeeldproject is  'Boeren in Overijssel': de oudere generatie boeren staat centraal in dit project. Deze naoorlogse generatie heeft het leven en werken op de boerderij revolutionair zien veranderen. Hun verhalen zijn vastgelegd in beeld, geluid en op schrift. Een ander project dat uit het kennisprogramma is voortgekomen, is 'De taal van Overijssel', waarbinnen een website is ontwikkeld als medium voor het vergaren van kennis van en over de verschillende Nedersaksische taalvarianten in Overijssel.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016