6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten

We maken het starten van grote Overijsselse restauratieprojecten mogelijk door de subsidieregeling restauratie rijksmomenten. Op ieder project krijgt tenminste één leerling uit de restauratiebouw een leerwerkplek aangeboden.

Context

Prestatie wordt uitgevoerd als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016' en wordt lopende deze beleidsperiode ongewijzigd uitgevoerd.

Acties

  1. Wij maken de start van grote Overijsselse restauratieprojecten mogelijk door middel van de subsidieregeling. Op ieder project krijgt tenminste één leerling uit de restauratiebouw een leerwerkplek.

Toelichting op voortgang

Met de subsidieregeling 'Restauratie Rijksmonumenten' zijn in 2016 20 restauratieprojecten mogelijk gemaakt waaronder de Windoliemolen, De Pelmolen in Rijssen, het Höltgrave-orgel in de Grote of Lebuïnus kerk in Deventer en boerderij De Vlaminckhorst in Heino. Van deze projecten ontvingen er zes een gecombineerde subsidie voor restauratie en energiemaatregelen.  Op ieder project wordt ten minste één leerling uit de restauratiebouw een leerwerkplek aangeboden.

Financiën

Toelichting op voortgang

Eind 2016 hebben wij het bezwaarschrift gegrond verklaard van een eigenaar van een rijksmonument tegen de afwijzing van een subsidie aanvraag in 2015. Wij hebben het bestreden besluit herroepen en alsnog de gevraagde subsidie toegekend. Hiermee werd het in 2016 beschikbare budget overschreden met € 44.000. Wij stellen u voor het beschikbare budget 2017 te verlagen met dit bedrag.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Cultuurnota 2013 - 2016 PS/2012/153
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016