6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie

We versterken de toekomstbestendigheid van de amateurkunstsector door inhoudelijke en organisatorische innovatie. De nadruk ligt op cultureel ondernemerschap, versteviging van de randvoorwaarden en bewustwording van de Overijsselse identiteit.

Context

Prestatie wordt uitgevoerd als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016' en wordt lopende deze beleidsperiode ongewijzigd uitgevoerd.

Acties

  1. Met de subsidieregeling Cultuurparticipatie maken wij de uitvoering van ten minste vijftien cultuurparticipatieprojecten mogelijk waarmee effecten worden gerealiseerd ten behoeve van cultureel ondernemerschap en deskundigheidsbevordering.

  2. De culturele infrastructuur heeft in acht gemeenten een impuls gekregen.

  3. Twaalf gemeenten hebben via de provinciale regeling een cultuurmakelaar medegefinancierd.

Toelichting op voortgang

Met de regeling Cultuurparticipatie hebben wij 20 projecten mogelijk gemaakt die de actieve cultuurparticipatie van inwoners van Overijssel op diverse manieren stimuleren. De projecten leveren daarnaast een bijdrage aan de verbetering van de deskundigheid en/of het cultureel ondernemerschap van (vrijwilligers)organisaties. Het gaat hierbij om activiteiten zoals het professionaliseren van culturele organisaties (koor Consensus Vocalis) en het stimuleren van de culturele en artistieke ontwikkeling van jonge getalenteerde mensen (Christenhuesz Theaterprijs en festival WOEST).

In 2016 zijn de cultuurarrangementen van de laatste 8 gemeenten afgerond. Hiermee konden gemeenten vier jaar lang op basis van een zelf ontworpen cultureel programma, culturele experimenten uitvoeren, hun culturele identiteit ontdekken en de culturele breedte van hun eigen lokale veld onderzoeken. Het arrangement is een versterking van de eigen culturele infrastructuur, waarbij ook is ingezet op blijvende resultaten na 2016.

13 gemeenten hebben via de provinciale regeling een cultuurmakelaar meegefinancierd. Dit zijn de gemeenten Dalfsen, Kampen, Hardenberg, Ommen, Hof van Twente, Haaksbergen, Enschede, Oldenzaal, Twenterand, Almelo, Wierden, Raalte en Olst-Wijhe.

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij stellen u voor om €2.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 6.3.2.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016