6.3 Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie

We ontwikkelen in samenwerking met gemeenten en scholen programma’s voor cultuureducatie en –participatie, zodat alle inwoners van Overijssel kennis kunnen maken met cultuur.

Context

Het beleidsdoel wordt uitgevoerd als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016' en wordt lopende deze beleidsperiode ongewijzigd uitgevoerd.