6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015

We subsidiëren mede en maken (meerjarige) prestatieafspraken over netwerkvorming met vijf instellingen (Natura Docet, de Fundatie, Nederlands Symfonie Orkest, Sonnevanck en Introdans) alsmede het Rijksmuseum Twenthe. En wij stimuleren de versterking van de zelfredzaamheid van de eigen sector. Ook in de samenwerking met deze instellingen is versterking van het ondernemerschap een punt van aandacht. Daarnaast dragen we zorg voor het bewaren, beheren en ontsluiten van het provinciaal archief.

Context

De prestatie voeren we als onderdeel van de nota De Kracht van Cultuur 2013-2016 uit.

Acties

  1. Monitoren meerjarige prestatie afspraken die voor de cultuurbeleidsperiode 2013 - 2016 met de instellingen zijn gemaakt.

Toelichting op voortgang

Museum De Fundatie verwelkomde in 2016 283.544 bezoekers (228.463 in het Paleis a/d Blijmarkt in Zwolle, 55.081 in het Kasteel te Heino). Het museum kende daarmee wederom een uitstekend jaar, waarin de hoge bezoekersaantallen van de jaren daarvoor werden bestendigd (310.000 in recordjaar 2015, 262.000 in 2014) en het met ons afgesproken aantal van 135.000 ruimschoots werd overtroffen.

Succesvolle tentoonstellingen die het Rijksmuseum Twenthe dit jaar organiseerde waren die over Thomas Gainsborough en Gerard de Lairesse en de enorme multimediale installatie van Jaap Drupsteen, met verschillende randactiviteiten in Twente. De komst van de door De Lairesse beschilderde orgelluiken vanuit de Westerkerk in Amsterdam naar het Rijksmuseum Twenthe, werd breed uitgemeten in de landelijke pers. Uit het advies dat de Raad voor Cultuur in 2016 uitbracht aan de minister van OCW, spreekt een groot vertrouwen in het functioneren en de innovatieve koers van Rijksmuseum Twenthe. De inspanningen die het museum in de afgelopen vier jaren heeft verricht om een duidelijker profiel te ontwikkelen als een vernieuwend en baanbrekend museum voor een breed publiek, hebben hun vruchten afgeworpen. Hierdoor kan de publieksfunctie van het museum in 2017-2020 worden voortgezet.

Natura Docet Wonderrcyk Twente trok 43.000 bezoekers die onder andere afkwamen op de familietentoonstelling 'Buitengewone beesten'. Het museum bereikte de derde plaats bij de verkiezing van beste landelijke Kidsproof Museum.

Het Orkest van het Oosten (voorheen Nederlands Symfonie Orkest) beleefde een jaar van transitie. Het zette belangrijke stappen in de uitwerking van het werkplan 'Orkest in Verbinding'.  De liquiditeitspositie van het orkest is versterkt. Ed Spanjaard werd benoemd tot nieuwe vaste dirigent met ingang van het concertseizoen 2017-2018 en Kees Meijer is per 1 januari 2017 de nieuwe directeur. Het Orkest heeft samen met het Gelders Orkest een procesplan opgesteld voor de uitwerking van een nieuwe symfonische voorziening in Oost-Nederland. Het ministerie van OCW heeft het orkest onder voorwaarden een subsidie voor vier jaar toegekend.

Theater Sonnevanck won twee belangrijke prijzen: Bromance (15+) won de Gouden Krekel voor meest indrukwekkende Jeugdproductie 2016 die samen met Toneelgroep Oostpool werd geproduceerd. Voor de vormgeving van Wij gaan op berenjacht (4+) won Morgana Machado Marques een Zilveren Krekel voor meest indrukwekkende Podiumprestatie 2016. De voorstelling is een coproductie van Sonnevanck en Theatergezelschap Silbersee uit Amsterdam.

Introdans vierde haar 35-jarig jubileum met onder andere de succesvolle voorstelling 'TUTTI'.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

In deze prestatie vervullen wij een stimulerende, faciliterende en subsidiërende rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016