5.2.3 Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

We gaan samenwerken met de partners in de arbeidsmarktregio’s om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (jong èn oud) weer een toegang te kunnen geven tot die arbeidsmarkt.

Context

Het participatievraagstuk is primair een taak van gemeenten en de arbeidsmarktregio’s.

Acties

  1. Opstellen investeringsvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee’. Conform het investeringsvoorstel worden aanvullende acties benoemd.

Toelichting op voortgang

2016 is gebruikt voor de inrichting van een regeling voor kwetsbare groepen (jongeren en ouderen) en statushouders. Deze is per 1-1-2017 open gesteld. Met deze regeling wordt de toegang en behoud van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bevorderd.

Financiën

Toelichting op voortgang

De onderuitputting is toe te schrijven aan 3 projecten die niet werden ingediend in 2016. Deze aanvragen verwachten wij in 2017.

Wij stellen u voor om € 121.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 5.2.3.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Statenvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee’, zie PS/2016/196