5.3 Overijssel investeert in innovatie

Innovatie, ondernemerschap en internationalisering zijn sterk van elkaar afhankelijk en bepalen samen de kracht van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Continuïteit en groei van het MKB draagt bij aan het behoud van bestaande werkgelegenheid, creëert nieuwe werkgelegenheid en verhoogt het regionaal inkomen. Wij stimuleren daarom innovatie in het bedrijfsleven. Onze focus ligt op de topsectoren die toegevoegde waarde voor Overijssel opleveren: high-tech systemen en materialen, health, agro & food en energie.

Context

Het speelveld van de innovatie-infrastructuur bestaat uit een (wederzijds afhankelijk) geheel van partners zoals de regionale ontwikkelmaatschappij Oost N.V., de innovatieloketten, de open innovatiecentra, universiteit en hogescholen en de…