5.2 Iedereen in Overijssel doet mee

Voor het behoud en de groei van werkgelegenheid in Overijssel is het noodzakelijk dat onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten. De provincie werkt aan een regionale economie, waarin mensen zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Niet kijken naar beperkingen, maar naar mogelijkheden. Wij streven naar voldoende en gekwalificeerde werknemers en werkgelegenheid op alle niveaus. Overijssel draagt bij aan werknemers die hun vak verstaan èn een flexibele / lerende houding verwerven naast kennis en ervaring.

Context

Wij streven naar voldoende en gekwalificeerde werknemers en werkgelegenheid op alle niveaus. De vraag van de werkgevers staat centraal. Een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en sociale partners is noodzakelijk om onderwijs en…