3.4.1 Verbetering van de verkaveling van de landbouw

Een goede verkaveling is belangrijk voor een toekomstbestendige agrarische sector. Door deze verbeterde verkaveling werken wij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een betere balans tussen economie & natuur.

Context

Als beleidsbepaler hebben we de ruimtelijke randvoorwaarden voor de agrarische sector vastgelegd in onze Omgevingsvisie. Als ontwikkelaar en investeerder ondersteunen wij de sector door bij te dragen aan de verbetering van de verkaveling. In 2012…

Acties

  1. Opleveren circa 7.500 hectare vrijwillige planmatige kavelruilprojecten.

  2. Elf wettelijke verkavelingsprojecten in uitvoering, waarvan vier in de afrondingsfase.

Toelichting op voortgang

In 2016 hebben we voor ca 5.200 ha de verkaveling verbeterd door de inzet van vrijwillige planmatige kavelruilprojecten. De realisatie is achter gebleven bij de planning omdat 2 projecten een directe relatie hebben met de (vertraagde) aanleg c.q. reconstructie van respectievelijk de N18 (Kavelruil Haaksbergen) en de N340 (Kavelruil Ommen-Dalfsen).

Van de 11 wettelijke projecten in uitvoering zijn voor 8 projecten inmiddels de notariële akte gepasseerd (Lonnekerland in 2016). De overige drie projecten zijn in de afrondingsfase.

Financiën

Toelichting op voortgang

De realisatie op de prestatie blijft circa € 1 miljoen achter op de begroting 2016. Zoals bij de inhoudelijke toelichting vermeld is een aantal projecten vertraagd waardoor ook de financiële realisatie achter is gebleven.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: