3.4 Verduurzaming agrofood ketens

Voor het realiseren van een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede verhouding tussen economische ontwikkeling en natuur willen wij - in lijn met onze beleidsbrief Agro & Food- de ontwikkeling van de agrofoodketen van boer tot verwerkende industrie versterken. Op het terrein van de inrichting van het landelijk gebied doen wij dit door het mogelijk maken van herverkaveling en kavelruil, door het stimuleren van boeren om meer rekening te houden met de (directe) leefomgeving van hun bedrijf, onder meer door het toepassen van nieuwe technieken en door het nemen van maatregelen die heel specifiek voor een bepaald gebied zijn ontwikkeld. Daardoor verbetert de kwaliteit van de omgeving op en rond landbouwbedrijven. Daarbij werken we samen met onze maatschappelijke partners.

Context

In de beleidsbrief “Agro & Food in Overijssel: innovatie en duurzame productie” van eind 2014 hebben wij onze visie, ambities en beleidsuitgangspunten voor de verduurzaming van de Agro & Foodketens verwoord. Hierop bouwen wij voort. Wij…