2.3.5 Afronden nationaal en regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL / RSL)

Met het programma Nationaal en Regionaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL / RSL) dragen wij bij aan het oplossen van problemen ten aanzien van de luchtkwaliteit. Daarmee werken wij aan een gezond leefmilieu.

Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren. Door het uitvoeren van maatregelen binnen dit programma voldoen we aan de norm voor fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2).

Acties

  1. Administratieve en financiële afronding RSL Overijssel samen met gemeenten Zwolle en Deventer.

Toelichting op voortgang

De financiële afronding van het Nationaal en Regionaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is conform planning van het Rijk in 2017 of 2018.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

Wij zijn de uitvoerder van het programma Regionaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.