2.3 Oplossen van milieuproblemen op het gebied van bodem en lucht

Ernstige milieuproblemen zijn een bedreiging voor de kwaliteit van bodem en lucht. Binnen Overijssel geldt dit voor bestaande milieuproblemen uit verontreinigde bodem, veelal asbest. Dit doen wij onder meer door uitvoering te geven aan het Meerjarenprogramma bodemsanering en bodemlocaties met risico’s voor mens, plant en dier met spoed aan te (laten) pakken.

Context

Onze focus voor het herstellen van de bodemkwaliteit ligt op de aanpak van de spoedeisende werkvoorraad, asbestlocaties en het Olasfaterrein. Spoedeisend zijn locaties met een (potentiële) ernstige bodemverontreiniging waar sprake is van…