2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

We stimuleren en maken investeringsprojecten gericht op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie of energie-infrastructuur mogelijk door het beschikbaar stellen van leningen, garanties en participaties via Energiefonds Overijssel. Door de inzet van Energiefonds Overijssel worden energie projecten gerealiseerd die met reguliere financiering niet van de grond komen. Door investeringen in deze projecten gaat het aandeel hernieuwbare energie omhoog.

Context

Het fonds is bedoeld voor relatief grote, kansrijke projecten voor energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie. Een deel van het fonds zetten we in voor innovatieve projecten waarvan de verwachting is dat ze niet direct maar op langere…

Acties

  1. Het beschikbaar stellen van financiering in de vormen van leningen, participaties en garanties aan minimaal 5 investeringsprojecten gericht op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie. Het energie-effect dat hiermee gepaard gaat ramen wij op 500 - 3000 TeraJoules over de totale looptijd.

Toelichting op voortgang

Wij hebben in 2016 9 projecten gehonoreerd met een financiering en/of participatie. Daarmee is een totale financiering vanuit het Energiefonds gemoeid van bijna € 36 mln, waarvan € 15 mln voor de Energiefabriek Hengelo. Het maatschappelijke rendement van de gehele portefeuille bedraagt 1.965 TJ per jaar. Dit komt overeen met het energieverbruik van ruim 28.000 huishoudens. Dat is meer dan het energieverbruik van de gemeente Hardenberg.

Voor meer informatie zie www.energiefondsoverijssel.nl

 

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

De rol van de provincie in deze prestatie is de rol van aandeelhouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Energiefonds Overijssel