1.3.1 Stimuleren en faciliteren van de concurrentiekracht in de stedelijke netwerken

Om de concurrentiekracht van de stedelijke netwerken optimaal te benutten is een actieve rol van de provincie in het stedelijk gebied nog steeds gewenst. Hierbij leggen we actief de verbinding tussen het ruimtelijk (deze opgave) en economisch domein (zie 5. Regionale economie).

Context

Samen met de stedelijke netwerken ontwikkelen we programma’s gericht op:

  • Stimuleren en faciliteren van organische en flexibele ontwikkelingen, ingebed in een langere termijn perspectief op de ruimtelijk-economisch ontwikkeling van de…

Acties

  1. Samen met partners uitwerken van de Urban Agenda en Agenda Stad tot een Overijsselse Agenda Stad

  2. We brengen de Overijsselse agenda in op het niveau van Oost-Nederland, Nederland (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en Europa.

  3. We voeren de lopende afspraken uit ontwikkelagenda’s, werkprogramma’s en/of bestuursovereenkomsten van Netwerkstad Twente, Stedendriehoek-Deventer en Zwolle Kampen Netwerkstad-Spoorzone Zwolle uit.

Toelichting op voortgang

De steden Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo, Zwolle en de provincie Overijssel hebbende Agenda Stad Overijssel opgesteld (zie PS/2016/426). Wij richten ons hierin op versterking van de economie, herstructurering en transformatie van het stedelijk gebied, bereikbaarheid van stedelijke netwerken, modern bestuur en toekomstbestendige groene, veilige en gezonde steden. Wij hebben citydeals ondertekend voor klimaatadaptatie en Cleantech Regio.

In het onderzoek 'De Kracht van Oost-Nederland' is de concurrentiekracht van de regio's in Oost-Nederland in beeld gebracht (zie prestatie 7.3.1).

De regio's voeren de ontwikkelagenda's voor Netwerkstad Twente, Stedendriehoek Deventer en Spoorzone Zwolle uit. In 2016 is gestart met het herinrichten van het Waagplein te Almelo. Daarnaast zijn er 24 projecten gestart in het kader van de pilot spontane binnenstad. In Deventer is op 19 september 2016 gestart met de aanleg van het Hanzetracé. Daarnaast is het project Technicampus op 5 september 2016 afgerond met de start van de leerlijn procestechniek.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

B. Boerman, M. van Haaf, A. Traag, H. Maij.

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 bepalen wij onze rol en samenwerkingspartners in de stedelijke netwerken aan de hand van de maatschappelijke opgave. Wij maken aan de voorkant duidelijk vanuit welke rol wij handelen en wat onze inzet is.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Statenbrief ter informatie, oplevering Overijsselse Agenda Stad, zie PS/2016/426