1.3 Versterken van stedelijke netwerken

Goed functionerende steden zijn motoren voor onze economie, cultuur en voorzieningen. Daarvan profiteert het platteland mee. Steden en kernen hebben op hun beurt baat bij de groene omgeving. Door samen met partners te werken aan elkaar aanvullende steden in hechte stedelijke netwerken kunnen we concurrentie voorkomen en voordelen op gebied van samenwerking en schaal benutten. We nemen de gevolgen voor het verkeer en vervoer hierbij mee (zie 4. Mobiliteit).

Context

Belangrijk hiervoor zijn:

  • Een goede verbinding tussen steden en kernen zowel fysiek, digitaal als mentaal op alle schaalniveaus.
  • Het behouden en ontwikkelen van kwaliteiten: duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale…