10.3 Juridische kwaliteit

Juridische kwaliteit versterkt het realiserend vermogen, geeft invulling aan risicobeheersing en borgt de legitimatie van het provinciaal bestuur. Wij hebben een rijke traditie met oplossinggerichtheid en het voorkomen van juridische procedures (de methode Overijssel) en met burgerparticipatie en deregulering.

Context

Hoewel de doelstelling niet wezenlijk is veranderd, heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaats gevonden van meer traditionele instrumenten zoals een subsidie naar revolverende inzet van middelen in leningen en participaties. Bovendien wordt…