10.3.1 Vergroten realiserend vermogen

Wij zetten een weloverwogen mix in van verschillende juridische instrumenten, variërend van lichte samenwerkingsovereenkomsten tot gemeenschappelijke regelingen en speciaal opgerichte B.V.'s, van subsidies tot dichtgetimmerde contracten die in aanbestedingsprocedures worden gegund, van plannen en verordeningen tot concrete vergunningen. Het maken van scherpe keuzes tussen de instrumenten en het juiste gebruik van de instrumenten vergroot de effectiviteit en doelmatigheid van het provinciaal handelen.

Context

De afgelopen periode lag in veel provinciale opgaven de nadruk op planvorming, initiëren en ontwikkelen. De komende jaren zal meer de nadruk liggen op uitvoeren en beheer.

Acties

  1. Uitvoeren aanbevelingen externe audit naar kwaliteit juridische advisering.

  2. Juridische kennismanagement- en deskundigheidsbevordering.

  3. Vraag- en oplossinggerichte interne juridische advisering.

Toelichting op voortgang

De wijze waarop de afgelopen jaren de majeure investeringsopgaven van de provincie zijn vormgegeven blijkt in de praktijk rechtmatig. Voor de beschrijving van de effectiviteit van de gekozen instrumenten wordt verwezen naar de betreffende kerntaak.

Financiën

Toelichting op voortgang

We hebben minder extern juridisch advies ingewonnen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Onze rol is afhankelijk van de betreffende opgave.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.