5.5 Overijssel gastvrij

De vrijetijdseconomie in Overijssel (inclusief toerisme en recreatie) is een banenmotor. De sector biedt veel werk aan MBO-ers, laaggeschoolden, deeltijders en toetreders tot de arbeidsmarkt. Festivals en evenementen laten inwoners en gasten kennis maken met de Overijsselse gastvrijheid en dragen bij aan de (internationale) naamsbekendheid van Overijssel. Wij sluiten aan bij het initiatief van de samenwerkende partners in ‘Gastvrij Overijssel’. Daarnaast stimuleren wij toegesneden arrangementen om nieuwe bezoekers te verleiden tot een (meerdaags-) verblijf. Dit zorgt voor bestedingen en werkgelegenheid.

Context

In 2012-2015 was er sprake van meer gasten, die langer verbleven en meer besteedden. Daardoor steeg het marktaandeel van Overijssel op de binnenlandse vakantiemarkt van 8% naar bijna 10%. De werkgelegenheid nam als gevolg hiervan toe met 1,7%…