5.4 Overijssel onderneemt (internationaal)

Wij zetten ons op verschillende manieren in om de economie verder tot ontwikkeling te laten komen. Belangrijke randvoorwaarden voor economische dynamiek zijn startende en doorgroeiende bedrijven, goed ondernemerschap en internationalisering. Hoe internationaler ondernemers opereren, hoe innovatiever, concurrerender en dus toekomstbestendiger ze zijn. Daarnaast werken wij nauw samen met onze Duitse buren. We richten ons op de mogelijkheden die zich internationaal voordoen voor de Overijsselse ondernemers en op het aantrekken van buitenlandse investeerders naar Overijssel (acquisitie).

Context

Starterondersteuning, stimulering ondernemerschap en internationalisering waren eerder primair het domein van de Kamer van Koophandel. Deze trekt zich terug op dit speelveld en daarmee is een hiaat ontstaan in de economische structuurversterking…