4.7 Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur

Voor het behouden van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van economische centra voor zowel personen- als goederenvervoer, voeren wij beheer en onderhoud uit aan de provinciale (vaar)weginfrastructuur. Daar waar nodig vervangen wij wegen of bruggen.

Context