4.5 Bevorderen van de verkeersveiligheid

Naast het realiseren van economische bereikbaarheid staat het bevorderen van de verkeersveiligheid centraal. Samen met onze partners, zoals ROVON, politie en andere wegbeheerders, willen we in 2020 het aantal verkeersdoden met 53% en ernstig gewonden met 34% verminderen ten opzichte van 2002.

Context

Er is nadrukkelijk gekozen voor een integrale aanpak samen met (nieuwe) partners en stakeholders. Beleidsthema verkeersveiligheid wordt veelal sectoraal ingevuld vanuit de werkvelden binnen verkeer en vervoer. Er liggen kansen om…