3.2 Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten

Om de beoogde natuurkwaliteit in Natura2000-gebieden te kunnen behalen, stellen wij beheerplannen op. Voor een goede balans tussen economische ontwikkeling en natuur voeren wij de Programmatische Aanpak Stikstof uit. Met de PAS wordt in heel Nederland ruimte gemaakt voor economische ontwikkeling, sterkere natuur en gelijktijdig minder stikstofuitstoot. Daarbij werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen

Context

Onder deze doelstelling zijn een aantal prestaties samengevoegd die de afgelopen jaren onder twee afzonderlijke doelstellingen opgenomen waren. Inhoudelijk zijn de doelstellingen niet veranderd.

Onze activiteiten hierbij:

  • Als…