3.5 Ontwikkeling beleid natuur en landelijk gebied

Rondom natuur, landbouw en landschap zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. Door op tijd daarop te reageren, ons beleid te bepalen en andere overheden te beïnvloeden, hebben wij een goede uitgangspositie om een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede verhouding tussen economie en natuur te realiseren. Daarbij werken we samen met onze maatschappelijke partners.

Context

Het gaat om een nieuwe doelstelling. Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid en het beleid voor het landelijk gebied is het aantal opgaven, taken en activiteiten voor beleidsontwikkeling toegenomen. Om dit inzichtelijk te maken hebben wij…