3.3 Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving

Wij werken aan ruimte voor economische ontwikkeling naast sterkere en gezonde natuur en aan een goede verbinding tussen natuur en de samenleving. Economie, natuur en samenleving willen wij nog meer met elkaar verbinden. Dit doen wij met onze partners, inwoners en bedrijven bij de Nationale Parken en door samen met hen ook nieuwe instrumenten te ontwikkelen.

Context

Dit is een nieuwe doelstelling. Onder deze doelstellingen zijn wel een aantal bestaande prestaties opgenomen. Afspraken met het Rijk en de partners van Samen Werkt Beter vragen in het provinciale natuurbeleid meer nadruk op de relatie met economie…