2.2 Borgen van basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid

We borgen de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid. Dit vormt de basis voor een gezonde en veilige leefomgeving. Dat doen wij door middel van vergunningverlening. Daarnaast houden we toezicht op de verleende vergunningen en handhaven we waar nodig.

Context

Het bestaande beleid wordt voortgezet.