2.6 Ontwikkeling beleid ten aanzien van milieu en duurzaamheid

Kennis op het gebied van milieu en duurzaamheid ontwikkelt zich voortdurend. Naarmate wij onze kennis verder ontwikkelen, ontwikkelen wij nieuw beleid waarmee wij beter in staat zijn om de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem in de toekomst in stand te houden. Dit doen wij door onderzoek, beleidsontwikkeling of –beïnvloeding en evaluatie

Context

Voortzetting van de beleidsdoelen zoals opgenomen in het programma Gezond en Veilig Leefmilieu, dit geven wij vorm door beleidsonderzoek, - ontwikkeling en -beïnvloeding. De monitoring en evaluatie stellen ons in staat om tijdig beleid bij te…