2.5 Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu

Door het stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu werken wij aan het ook in de toekomst op orde houden van de basis kwaliteiten van water, lucht, geluid en bodem. Dit doen wij door het adviseren over en stimuleren van duurzaamheidinitiatieven in de samenleving en door kennisoverdracht en netwerkvorming.

Context