1.2 Behouden leefkwaliteit van het platteland

De variatie van het Overijsselse landschap is een belangrijke kwaliteit van de provincie. Dit landschap wordt al eeuwen lang gebruikt door bewoners, ondernemers, recreanten en biedt ruimte aan natuurlijke systemen. De ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig ruimtegebruik in het landelijk gebied zijn daarom belangrijk voor de leefkwaliteit van heel Overijssel. Wij geven daarom in de Omgevingsvisie ruimte aan economische activiteiten in het landelijk gebied zolang ze in balans zijn met de andere waarden in het landschap.

Context

Lokale verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit van het platteland, bijvoorbeeld door de lokale uitvoering van een Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, tillen we op tot een gebiedsgerichte kwaliteitsverbetering. Uitvoering vindt plaats in samenhang…