6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland

We bieden nieuw talent de kans om zich in Overijssel verder te ontwikkelen en de eerste stappen te zetten op het pad van een zelfstandig en ondernemend kunstenaarschap.

Context

Prestatie wordt uitgevoerd als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016' en wordt lopende deze beleidsperiode ongewijzigd uitgevoerd.

Acties

  1. Productiefonds Overijssel: Met de subsidieregeling 'Versterking productie-aanbod Overijssel' maken wij het starten van minimaal vijf producties mogelijk en met de subsidieregeling 'Nieuwe Makers Overijssel' ondersteunen wij minimaal vier nieuwe makers in hun ontwikkelingstraject.

  2. Wij maken in 2016 de jaarlijkse voorronde van de talentenwedstrijd Kunstbende en het Prinses Christinaconcours in Overijssel mede mogelijk door het verlenen van subsidie.

  3. Wij realiseren prestatieafspraken met de productiehuizen De Nieuwe Oost (DNO) en Kameroperahuis.

  4. Wij stimuleren een interessante podiuminfrastructuur en -programmering door het maken van prestatieafspraken met het Overleg Kleine Theaters Overijssel (OKTO), de vier grote poppodia in Hengelo, Enschede, Deventer en Zwolle en met het Filmkenniscentrum.

  5. Wij monitoren de afspraken die we met de beheerder van het Programmeringsfonds, Stichting 4Oost, hebben gemaakt ter versterking van het Overijsselse culturele klimaat.

Toelichting op voortgang

Met de subsidieregeling Versterking Productieaanbod (voorheen Productiefonds) zijn acht culturele producties mogelijk gemaakt, zoals de buitentheatervoorstelling 'Odyssee', de jeugdtheatervoorstelling ' Wat is er mis met mijn vis'  en de film 'Schuld'.

Voor vier nieuwe makers is met de Nieuwe Makersregeling een ontwikkelingstraject mogelijk gemaakt: voor twee theatermaaksters, één documentaire- en één filmmaakster.

Kunstbende, de jaarlijkse wedstrijd voor jong cultureel talent, leverde in 2016 maar liefst drie Overijsselse winnaars op,  in de categorieën DJ, expo en theater. De finale van het Prinses Christina Concours heeft twee Overijsselse winnaars opgeleverd, beiden afkomstig uit Deventer: Menno Verloop (viool) en Dirk Overbeek (accordeon).

De prestatie-afspraken over talentontwikkeling die wij met Stichting Nieuwe Oost (DNO) hebben gemaakt zijn uitgevoerd en hebben ertoe geleid dat DNO in 2016 door het Rijk is erkend als Basisinfrastructuurinstelling (BIS-instelling) vanaf 2017.

Kameroperahuis heeft ook dit jaar jonge muziektheatermakers (schrijvers, componisten, regisseurs, zangers, musici en vormgevers) uitgedaagd om hun talent verder te ontwikkelen en zo breed mogelijk in te zetten in de samenleving. Zij hebben gespeeld op festivals en in theaters,  hebben voorstellingen op maat gemaakt voor en met verschillende organisaties, scholen en wijken.

Het OKTO heeft diverse activiteiten uitgevoerd op het gebied van deskundigheidsbevordering van de aangesloten theaters en programmering en begeleiding van veelbelovende theatermakers. Ook heeft OKTO haar zichtbaarheid vergroot door lancering van de campagne 'Theater, daar ga je voor zitten' en ontwikkeling van een eigen website.

De poppodia Hedon (Zwolle), Burgerweeshuis (Deventer), Metropool (Hengelo) en Atak (Enschede) hebben activiteiten uitgevoerd gericht op ontwikkeling van talentvolle bands en singersongwriters. Zij zijn hierbij nauwer gaan samenwerken.

Het Filmkenniscentrum organiseerde dit jaar het eerste Filmfestival Overijssel. Het is de bedoeling om dit festival de komende jaren verder uit te bouwen.

Wij hebben met Stichting 4Oost de afspraken gemonitord ter uitvoering van het Programmeringsfonds.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Cultuurnota 2013 - 2016 PS/2012/153
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016