4.4 Het stimuleren van duurzaam goederenvervoer, door het optimaal benutten van bestaande netwerken

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid voor goederenvervoer over weg, water en spoor zetten wij in op het optimaal benutten van bestaande netwerken, verduurzamen van de logistieke sector en versterking van de diverse samenwerkingsverbanden.

Context

De afgelopen vier jaar lag de focus vooral op het organiseren en faciliteren van de modal shift van weg naar water. Hieraan is via het uitvoeringsprogramma (UVP) 'Goederenvervoer over water' uitvoering gegeven. Het uitvoeringsprogramma eindigt…