10.2 De digitale provincie

We maken het mogelijk dat wij op een eenvoudige en laagdrempelige manier de zaken digitaal afhandelen met burgers en bedrijven. We communiceren met burgers en bedrijven zoals de samenleving ook onderling communiceert. Dat betekent dat digitaal de norm is, digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Dit draagt bij aan het doelmatig handelen van de provincie en de overheid als geheel. We ondersteunen digitaal de samenwerking met en tussen partners. We zoeken naar mogelijkheden om ICT innovatief toe te passen in het beleidsveld. Het beleidsdoel ‘de digitale provincie’ omvat, als onderdeel van deze gemeenschappelijke inspanning, het informatiseren en automatiseren van de informatie en informatiestromen.

Context

Digitalisering ondersteunt de gewenste organisatieontwikkelingen en bestuursstijl zoals deze in het Coalitieakkoord verwoord zijn. De veranderende samenleving vraagt om een interactieve en participatieve overheid die dichtbij en bereikbaar is en…